กิจกรรมชมรมจักรยานเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ"ปั่นเพื่อบุญ"

วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ นายสาธิต จาดเรียบร้อย ปลัดเทศบาลฯ นายรุ่งฟ้า รุ่งเรื่อง ประธานชมรมจักรยานเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ ประชาชนและผู้สูงอายุ ร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อบุญ" ทอดผ้าป่าสามัคคีศาลาการเปรียญวัดหลักแก้ว ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
Date: 
November 20,2016