กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ และเปิดกิจกรรม ทำกระทงจากขวดพลาสติกและร่วมสร้างสรรค์ประดิษฐ์เรือสุพรรณหงษ์ จากขวดพลาสติก (ผู้ร่วมกิจกรรมแต่งกายนุ่งผ้าซิ่นไว้ทุกข์ และจัดเตรียมอาหารใส่ปิ่นโต มารับประทาน) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ
Date: 
November 16,2016