ติดต่อเทศบาลสำนักงานเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ
ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 0-3563-1405
e-mail tessabanwiset@gmail.com