ถ่ายทำรายการ ตลาดศาลเจ้าโรงทอง

บริษัทบิ๊ก ติ๊งค์ จำกัด ผู้ผลิตรายการเพลงประจำเมือง เป็นรายการที่สร้างการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมแต่ละจังหวัดอย่างลึกซึ้ง ได้แจ้งขอความอนุเคราะห์เทศบาลฯ ในการขอใช้สถานที่เข้าไปถ่ายทำภาพวิดิโอที่ “ตลาดวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้รู้จักกันแพร่หลายและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น โดยทีมงานเข้าถ่ายทำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 18.00 น. โดยมีนายสาธิต จาดเรียบร้อย ปลัดเทศบาล เป็นวิทยากรผู้ให้ข้อมูล ร่วมถ่ายทำรายการ และมีเจ้าหน้าที่ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกในการถ่ายทำรายการ
Date: 
July 02,2019