ทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ เพื่อเป็นศิริมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยมีผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างมากมาย โดยมีนายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ประธานในพิธี ณ วัดนางในธัมมิการาม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
Date: 
January 11,2017