นิทรรศการ "ทรงสถิตไว้ในใจไทยนิรันดร์"

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ นำผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงาน เข้าชม นิทรรศการ "ทรงสถิยไว้ในใจไทยนิรันดร์" ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก ภายในงานมีการจัดซุ้มแสดงพระาชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านต่างๆ ในการนี้ นายชูชาติ อินทร์ใย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก ให้การต้อนรับ
Date: 
December 02,2016