ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑) แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ (วัดราชสกุณา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์