ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ กล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อการเรียนการสอนของเด็กทั้งสองฝ่ายจึงต้องติดต่อกับผู้ปกครอง และร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพระอาจารย์ธรรมโชติ ชั้น 3 เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ
Date: 
July 24,2020