พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ โดยมีนายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอวิเศษชัยชาญ นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ประชาชน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวิเศษชัยชาญ ร่วมกับ ชมรมแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ ณ ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี ต.ไผ่จำศิล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
Date: 
December 23,2016