พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ครบ ๕๐ วัน

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน หน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ( ๕๐วัน ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายปริญญา เขมชิต นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ประธานในพิธี ณ วัดนางในธัมมิการาม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
Date: 
December 01,2016