วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

ด้วยรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระาชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลยเดช ในการนี้ เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ร่วมกับ อำเภอวิเศษชัยชาญ มูลนิธิการกุศลวิเศษชัยชาญ ชุมชนทุกชุมชน จัดพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า และในช่วงเย็นมีพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และมีอาหารไว้บริการฟรี โดยมี นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลฯ พนักงาน หน่วยงานภาครัฐ ผู้นำท้องถิ่น ประชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมงาน มี นายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ประธานในพิธี (วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙) ณ วัดนางในธัมมิการาม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
Date: 
December 06,2016