วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563เวลา 08.30 น. นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ ผู้บริหาร สมาชิกสภาปลัดเทศบาลและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ.หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ
Date: 
July 29,2020