วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดนางในธัมมิการาม ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดงต่างบนเวที กิจกรรมร่วมสนุกและรับของรางวัล ตามซุ้มต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้มี นายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ประธานในพิธี จัดโดย เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ (กองการศึกษา)
Date: 
January 19,2017