สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ

 

นางสาวกรกช จบศรี

ผู้จัดการสถานธนานุบาล

 
 
 

นางรุ้งลาวัลย์ ศรแก้ว

พนักงานบัญชี

 
 
 

นางสาวจุฑาทิพย์ บุญช่วย

พนักงานเขียนตั๋ว

 
 


 


นางกุลธิดา ภู่จีน

พนักงานรักษาของ
 


  


นายฐิติศักดิ์ โพธิ์ทอง

พนักงานรักษา
สถานที่และความสะอาด