“รวมพลังแห่งความภักดี” วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ โดยเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ จัดให้มีการเขียนคำปณิธาน การปลูกต้นรัก จำนวน ๘๙ ต้น บริเวณริมคลองชลประทาน ถนนวิเศษ-ผักไห่ และได้กล่าวคำปฎิญาณตนพร้อมร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ
Date: 
November 22,2016