ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

กฟภ. อ.วิเศษฯ ขอหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวใน วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-17.00 น. – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

กฟภ. อ.วิเศษฯ ขอหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวใน วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-17.00 น.

กฟภ. อ.วิเศษฯ ขอหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวใน วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-17.00 น.