ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

กองสาธารณสุขฯ พ่นยาฆ่าเชื้อ ณ โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

กองสาธารณสุขฯ พ่นยาฆ่าเชื้อ ณ โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ

             เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 กองสาธารณสุขฯ พ่นยาฆ่าเชื้อ ณ โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ