ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

การดำเนินงานกองช่าง 31 ต.ต. 65 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

การดำเนินงานกองช่าง 31 ต.ต. 65

             เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองช่างปฏิบัติ​หน้าที่ดังนี้

                     – งานสวนสาธารณะ​ ตัดหญ้าบริเวณถนนกองช้างตลอดแนว

                     – งานโยธา ซ่อมฝาบ่อพักบริเวณซอยวัดสำโรง 3

                     – งานไฟฟ้า ซ่อมแซม​ไฟฟ้าตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชน