ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

การปฏิบัติงานกองช่าง – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

การปฏิบัติงานกองช่าง

             เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน​ 2565 เจ้าหน้าที่กองช่างปฏิบัติ​หน้าที่ดังนี้

-งานสวนสาธารณะ​ ดำเนินการ​ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้จากหลัง รร.เล็กล่องไปสุดเขตไผ่จำศีล​ และรดน้ำต้นไม้

-งาน​โยธา​ ฯ ดำเนินการ​เก็บท่อสูบน้ำและถังน้ำมันของชลประทาน และทำขาตั้งโคมไฟถนนเพื่อใช้ในงานไฟฟ้าต่อไป

-งานไฟฟ้า ดำเนิน​การซ่อมแซม​ไฟฟ้าตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชน