ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

การปฏิบัติงานกองช่าง – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

การปฏิบัติงานกองช่าง

             เมื่อวันพุธ​ที่ 16 พฤศจิกายน​ 2565 เจ้าหน้าที่กองช่างปฏิบัติ​หน้าที่ดังนี้

-งานสวนสาธารณะ​ ดำเนินการ​ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้บริเวณริมคลอง​ชลประทาน​ และบริเวณต้นสะตือ รดน้ำต้นไม้

-งาน​โยธา​ ฯ ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่​ตามตำแหน่งเททรายป้องกันน้ำท่วม

-งานไฟฟ้า ดำเนิน​การซ่อมแซม​ไฟฟ้าตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชน