ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

การประชุมประชาคมเพื่อชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดสาธารณภัย(น้ำท่วม) – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

การประชุมประชาคมเพื่อชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดสาธารณภัย(น้ำท่วม)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม