ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

การประชุมสภาเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

การประชุมสภาเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

                เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 นายอารีย์ หนุมาน รองประธานสภาเทศบาลปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเทศบาล กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ