ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

              เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 นายชูชาติ หล่อสุวรรณ ประธานสภาเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ กล่าวเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยมีนายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอวิเศษชัยชาญ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ