ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

การพ่นหมอกควันกำจัดยุง บ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

การพ่นหมอกควันกำจัดยุง บ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม

                เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุง บ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในหมู่ที่ 3 , 4 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง