ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ