ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

กิจกรรมการเผชิญหน้าและรับมืออัคคีภัย – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

กิจกรรมการเผชิญหน้าและรับมืออัคคีภัย

                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมการเผชิญหน้าและรับมืออัคคีภัย เรียนรู้ฝึกปฏิบัติการระงับเหตุและการเอาตัวรอดจากไฟป่า และการเอาตัวรอดในน้ำ การช่วยเหลือผู้อื่นจากเหตุทางน้ำ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางในฯ