ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

             เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำน้อย พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ณ บริเวณวัดวิเศษไชยชาญ โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง (ท.) ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม