ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลางร.9 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลางร.9

             เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 นายสาธิต จาดเรียบร้อย ปลัดเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายพานพุ่มราชสัการะ ถวายสดุดีและถวายบังคม โดยมีนายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ