ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565

               กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 ครบรอบ 105 ปี

“ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย”

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง ร่วมร้องเพลงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงชาติไทย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ