ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในวันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ น. – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในวันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ น.

ณ บริวณสนามหน้าหอบูรพาจารย์ วัดนางในธัมมิการาม