ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ขอเชิญร่วมหล่อพนะสีวลี (องค์ปฐมฤกษ์) – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ขอเชิญร่วมหล่อพนะสีวลี (องค์ปฐมฤกษ์)

             ในวันพฤหัสดีที่ 13 เมษายน 2566 ขอเชิญร่วมหล่อ พระสีวลี

(องค์ปฐมฤกษ์) สูง 3 เมตร ประดิษฐาน ณ ลานไทร วัดราชสกุณา

ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง