ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ขอเชิญร่วมเที่ยมชมงาน “รำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี 2566” – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ขอเชิญร่วมเที่ยมชมงาน “รำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี 2566”

             ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมเที่ยมชมงาน “รำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2566 ณ บริเวณอนุสาวรีย์นายดอก นายทองแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง