ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ขอเลื่อนกิจกรรม การทำหมันและฉีดวัคนให้แแก่สุนัขและแมว – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ขอเลื่อนกิจกรรม การทำหมันและฉีดวัคนให้แแก่สุนัขและแมว

ประกาศ…ด้วยเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ได้รับแจ้งจาก

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ขอเลื่อนกิจกรรม การทำหมันและฉีดวัคนให้แแก่สุนัขและแมว ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ออกไปก่อน

หากทราบกำหนดการที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ถ้าท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 035 631 405 ต่อ 109

จึงขออภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้