ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566

              🗣️ข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566

📌ชำระได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ “wisetchaichan”

📌สแกนจ่ายผ่านคิวอาร์โค้ด

📌ชำระผ่านเค้าเตอร์ธนาคาร

❌ หมดเขต 30 มิถุนายน 2566❌

ตามหนังสือที่แจ้งประเมินได้เลยค่า