ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ข่าวประชาสัมพันธ์​ ประกาศกรมป่าไม้ – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ข่าวประชาสัมพันธ์​ ประกาศกรมป่าไม้

              ข่าวประชาสัมพันธ์​ ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง การให้ผู้รับอนุญา​ตตั้งโรงงานแปรรูปหรือโรงค้าไม้แปรรูป ออกหนังสือกำกับไม้แปรรูปที่ได้มาจากที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์​หรือสิทธิ​ครอบครอง​ตามประมวลกฎหมาย​ที่ดิน