ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

คำกล่าวเเสดงเจตจำนงของผู้บริหาร – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

คำกล่าวเเสดงเจตจำนงของผู้บริหาร