ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

จนท.งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ทำความสะอาด – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

จนท.งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ทำความสะอาด

              เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ล้างพื้นและทำความสะอาดโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน่ำท่วมขังหลังจากระดับระดับน้ำเริ่มลดลง