ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566  – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 

             แจ้งประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566  สอบถามโทร. 📞 035-631405 ต่อ 109 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม