ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ดำเนินการกวาด ล้างทำความสะอาด เก็บกระสอบทราย เก็บขยะริมทางถนน – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ดำเนินการกวาด ล้างทำความสะอาด เก็บกระสอบทราย เก็บขยะริมทางถนน

                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองช่าง งานป้องกันแลบรรเทาสาธารณะภัยดำเนินการกวาด ล้างทำความสะอาด เก็บ กระสอบทรายเก็บขยะริมทางถนนเฉลิมพระเกียรติ รอบอนุเสาวรีย์ปู่ดอก-ปู่แก้ว ถนนข้างโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมและโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ ถึงสุดเขตเทศบาลฯ หมู่ 2 ตำบลไผ่จำศีล ให้กลับสู่สภาวะปกติหลังจากเกิดอุทกภัย