ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ เก็บขยะพัฒนาทำความสะอาด จุดทิ้งขยะในชุมชน – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ เก็บขยะพัฒนาทำความสะอาด จุดทิ้งขยะในชุมชน

             เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อมส.ในพื้นที่ ร่วมดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ เก็บขยะพัฒนาทำความสะอาด จุดทิ้งขยะในชุมชน และขอความร่วมมือจากประชาชนบริเวณใกล้เคียงในการทิ้งขยะอย่างถูกต้อง เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน