ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุง – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุง

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุง เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่บ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ