ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุง – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุง

              เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุง เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่บ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ