ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ดำเนินการล้างทำความสะอาด เก็บ กระสอบทรายเก็บขยะริมทาง – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ดำเนินการล้างทำความสะอาด เก็บ กระสอบทรายเก็บขยะริมทาง

              เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองช่าง งานป้องกันแลบรรเทาสาธารณะภัยดำเนินการกวาด ล้างทำความสะอาด เก็บ กระสอบทรายเก็บขยะริมทาง ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ปู่ดอก-ปู่แก้ว 14) และศาลเจ้าปุงเถ่ากงปุงเถ่ามา ตำบลไผ่จำศีล ให้กลับสู่สภาวะปกติหลังจากเกิดอุทกภัย