ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ตรวจพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ตรวจพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ

              เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสารณภัย ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ