ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ตรวจเยี่ยมจุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ตรวจเยี่ยมจุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

             นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการนักท่องเที่ยว บริเวณด่านตรวจสีแยกไฟแดงวิเศษชัยชาญ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566