ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ตราสัญลักษณ์ – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ตราสัญลักษณ์