ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ติดตามการดำเนินงานโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดฯ – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ติดตามการดำเนินงานโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดฯ

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 นายศุภโชค ติยานนท์ รองนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง [ครั้งที่ 7] โดยกองสาธารณสุขฯ ร่วมกับกองช่างและงานป้องกันฯ ปรับภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ ริมทาง – ลานตากข้าว ณ ชุมชนคลองน้ำเชี่ยว