ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ติดต่อเรา – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ

ที่อยู่ : เลขที่ - หมู่ที่ 3

ตำบล ศาลเจ้าโรงทอง อำเภอ วิเศษชัยชาญ

จังหวัด อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14110

Facebook : https://www.facebook.com/tessabarn.wisetchaichan

เบอร์โทรศัพท์ : 035-631-413

โทรสาร : 035-631-413

เหตุด่วนเหตุร้าย โทร. : 035-631-199

E-Mail : saraban@wisetchaichan.go.th