ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ต้อนรับคณะถ่ายทำรายการกฤษนะทัวร์ยกล้อ เข้าถ่ายทำรายการในพื้นที่ตลาดศาลเจ้าโรงทอง – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ต้อนรับคณะถ่ายทำรายการกฤษนะทัวร์ยกล้อ เข้าถ่ายทำรายการในพื้นที่ตลาดศาลเจ้าโรงทอง

                 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ มอบหมายให้นายสาธิต จาดเรียบร้อย ปลัดเทศบาล พร้อมเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและงานประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะถ่ายทำรายการกฤษนะทัวร์ยกล้อ เข้าถ่ายทำรายการในพื้นที่ตลาดศาลเจ้าโรงทอง โดยมีนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ และนางสาวพิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ณ ตลาดศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง