ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ตรวจประเมินเชิงลึกในพื้นที่ การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2566 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ตรวจประเมินเชิงลึกในพื้นที่ การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2566

             วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ร่วมต้อนรับทีมตรวจประเมินเชิงลึกในพื้นที่ การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2566 โดยมีนายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ นายศุภโชค ติยานนท์ รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ เช่น รพ.วิเศษชัยชาญ พมจ.อ่างทอง กศน.วิเศษชัยชาญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เข้าร่วมรับการประเมิน ณ. ห้องประชุมพระอาจารย์ธรรมโชติ สำนักงานเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ